„Oni też poszli do Powstania” – 160. Rocznica Powstania Styczniowego

Dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Obrony Narodowej możemy przystąpić do realizacji kolejnego projektu historyczno-muzycznego. Jesteśmy dumni, że dane nam jest tworzyć wydarzenia, które ściśle wpisują się w naszą misję.

Tym razem przygotowaliśmy widowisko poświęcone uczczeniu 160. Rocznicy Powstania Styczniowego. Jako w większości rodowici Wielkopolanie, chcemy przybliżyć publiczności w sposób szczególny udział naszych żołnierzy i ochotników, którzy z determinacją parli do Powstania, mimo że nie toczyło się ono na ziemiach wielkopolskich. Pragniemy podkreślić zasługi powstańcze wielkopolskich wodzów Powstania: Mariana Langiewicza (dyktatora powstania), Edmunda Taczanowskiego, Edmunda  Calliera, Kazimierza Mielęckiego, Władysława Bentkowskiego, czy Antoniego Garczyńskiego.

Widowisko składać się będzie z najpiękniejszych polskich utworów poetyckich napisanych w okresie przed powstaniem, w czasie trwania działań bojowych, a także po jego zakończeniu. Wiersze przeplatane będą pieśniami i utworami instrumentalnymi okresu romantyzmu w wykonaniu solistów, chóru i pianistów.

Stowarzyszenie „Gloria in Musica” zaprasza w niedzielę 8 października 2023 roku na g. 16.00 do Pałacu Mielżyńskich w Iwnie, zbudowanego w roku 1850 według projektu Seweryna Mielżyńskiego, malarza, kolekcjonera sztuki, architekta, powstańca listopadowego. Będzie to sceneria godna uczczenia rocznicy wielkiego zrywu narodowego.