Miesięczne archiwum: sierpień 2015

Maksymilianowi Jackowskiemu – in memoriam

jackowski-maksymilian-br

11 października 2015 roku obchodzić będziemy 200. rocznicę urodzin Maksymiliana Jackowskiego, znanego wielkopolskiego działacza społecznego, organicznika, patrioty,
patrona kółek rolniczych w zaborze pruskim.

Na tę okazję Stowarzyszenie „Gloria in Musica” przygotowuje widowisko słowno-muzyczne
z udziałem aktorów, solistów, chórów i orkiestry, które zostanie przedstawione w sali koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Solnej 12 w Poznaniu, w piątek 16 października 2015 r. o g. 12:00.

Będzie to już trzecie wydarzenie dotyczące dwusetnych rocznic urodzin wybitnych wielkopolskich przedstawicieli pracy organicznej organizowane przez Stowarzyszenie
„Gloria in Musica”. Poprzednie dwa odbyły się w czerwcu 2013 roku (poświęcone Hipolitowi Cegielskiemu) oraz w sierpniu 2014 roku (poświęcone Edmundowi Bojanowskiemu).

Szczegóły dotyczące programu koncertu i jego wykonawców podamy wkrótce.