Miesięczne archiwum: październik 2021

RATUJMY PASJONATÓW

Stowarzyszenie „Gloria in Musica” uzyskało dofinansowanie do projektu senioralnego „Ratujmy pasjonatów”. Realizację projektu rozpoczęliśmy w czerwcu 2021roku, a zakończymy go z końcem roku 2021.
Ideą projektu jest zorganizowanie życia kulturalnego grupy 40 seniorów, członków dwóch chórów: Chóru „Pasjonaci” i Chóru Męskiego „Orły Białe”, które zaprzestały swej działalności podczas pandemii koronawirusa. Ich gorące pragnienia kontynuowania przygody ze śpiewem skłoniły nas do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez NIW-CRSO w ramach Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. Uzyskana tą drogą dotacja pozwoliła nam rozpocząć projekt, który z powodzeniem realizujemy.

Zdjęcia z realizacji projektu „Ratujmy pasjonatów”:

Próba Chóru Męskiego „Orły Białe”

Chór „Pasjonaci” na XXVIII Gnieźnieńskich Spotkaniach Chóralnych