ZARZĄD

Prezes Zarządu Marek Różański
marek.rozanski@gloriainmusica.pl
tel. 882 17 80 70
Wiceprezes Zarządu Katarzyna Mikołajczyk
info@gloriainmusica.pl
tel. 459 338 204
Komisja Rewizyjna

Kamil Kowalski
Waldemar Antczak