Chór Międzypokoleniowy

W dniu 23 maja 2023 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Chór Międzypokoleniowy” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności z Programu Nowe FIO 2023. Jest to projekt skierowany przede wszystkim do seniorów, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Skupia członków kilku chórów poznańskich (senioralnych, młodzieżowych, mieszanych), które poprzez wspólne próby i dokształcanie z zakresu muzyki, historii i informatyki, utworzyć mają jeden duży chór międzypokoleniowy.
Pierwszy efekt naszej pracy zostanie pokazany w dniu 18 czerwca 2023 r. wystawieniem opery dla dzieci „Koziołki z wieży ratuszowej”.