Miesięczne archiwum: listopad 2020

9.10.2020 – Pałac Działyńskich

Udało się. Mogliśmy pokazać publicznie widowisko o pięciu powstaniach wielkopolskich w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Wykonawcy widowiska (od lewej): Zbigniew Grochal, Magdalena Pawelec, Paweł Binkowski, Sebastian Grek, Maria Jaskulska-Chrenowicz i Elżbieta Spychał-Mroczek.

Twórca widowiska, Marek Różański (z lewej), dumny z udanego przedstawienia.

Podziękowania dla grantodawców !!!