STRONA GŁÓWNA

Witamy na stronach Stowarzyszenia „Gloria in Musica”.

Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją non profit mającą na celu pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu amatorskich zespołów artystycznych, promowanie kultury i sztuki, wspieranie działań związanych z edukacją kulturalną i historyczną. Tworzą je animatorzy kultury, muzycy, aktorzy, scenarzyści, reżyserzy – osoby mające bogate doświadczenie w pracy społecznej na rzecz propagowania kultury.

Postawione sobie cele chcemy realizować między innymi poprzez organizowanie spektakli i widowisk, koncertów, seminariów, konkursów i warsztatów oraz międzynarodowej wymiany młodzieży.

W tym celu podjęliśmy współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i środkami masowego przekazu. Otwarci jesteśmy na organizowanie i prowadzenie wszelkich form działalności krzewiącej kulturę, sztukę, historię, kształcenie zarówno młodzieży, jak i seniorów.

Od kilku lat Stowarzyszenie jest twórcą historycznych filmów, spektakli i widowisk muzyczno-teatralnych poświęconych znaczącym wydarzeniom w dziejach regionu i kraju oraz wybitnym postaciom historycznym działającym ku chwale i rozwojowi Ojczyzny.