Miesięczne archiwum: październik 2013

Festiwal w Chojnowie | 19 października 2013r.

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym, tj. 19 października 2013r., Chór „ProVobis” zdobył I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych na II Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Młodzieży Szkolnej SKORA-SONG w Chojnowie.

Chórowi przyznano również nagrodę specjalną za walory techniczno-brzmieniowe.

Był to pierwszy udział zespołu w konkursie chóralnym i od razu zakończony sukcesem.

Jury festiwalowe z uznaniem wypowiadało się o umiejętnościach wokalnych dziewczyn i o ich dużych możliwościach interpretacyjnych. Zasugerowano nam rychły udział w konkursach zagranicznych oraz udzielono fachowych wskazówek dotyczących dalszego doskonalenia chórzystek w sztuce śpiewaczej.

____________________________________________________________

W dniu 19 października 2013 roku Chór „ProVobis” weźmie udział w swym pierwszym, od początku istnienia, konkursie chóralnym.
Konkurs odbędzie się w Chojnowie k. Legnicy w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieży Szkolnej „SKORA-SONG”.
Dziewczyny intensywnie pracują nad doskonaleniem konkursowego repertuaru pod kierownictwem swej dyrygentki Krystyny Kamińskiej i opiekunki wokalnej Benigny Jaskulskiej, by wrócić z Chojnowa … z tarczą.

plakat-festiwal-2013