Niedziela, 9 października 2016, W. Zięba – Msza i Litania do św. Jana Pawła II

Zapraszamy w niedzielę 9 października 2016 roku, w XVI Dzień Papieski,
na g. 9.40, do Katedry Poznańskiej na uroczystą Mszę i Litanię do św. Jana Pawła II
z muzyką Wojciecha Zięby. Wydarzenie realizujemy w ramach naszego cyklu:
„Polscy Święci w 1050-letniej historii Państwa Polskiego”.

litania-katedra-plakat