Nasze plany na rok 2021

Panująca od roku pandemia koronawirusa wprowadziła liczne zmiany do planowanych działań.
Pierwszym wydarzeniem, które chcemy zrealizować jest koncert z cyklu „Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką”. Planowany termin, to 13 czerwca 2021 r., Pałac w Będlewie w gminie Stęszew.

W drugim półroczu zamierzamy przystąpić do realizacji drugiej i trzeciej części fabularyzowanego filmu dokumentalnego „Wielkopolanie nad Wisłą”. Prowadzimy obecnie intensywne starania o środki finansowe, które pomogą nam go wyprodukować. Pierwszym donatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który udzielił wsparcia na realizację filmu.

Druga część filmu nosi tytuł „Gen. Kazimierz Raszewski” i jest poświęcona postaci tego wybitnego, pochodzącego z Wielkopolski dowódcy, jedynego generała, któremu ufał i którego doceniał Józef Piłsudski, a który nie ma w Poznaniu ani pomnika, ani popiersia, ani ulicy czy skweru nazwanych jego imieniem, ani nawet tablicy pamiątkowej. Jego skromny grób na cmentarzu górczyńskim zdobi napis: Kazimierz Raszewski Generał Broni WP.

Trzecia część filmu, zatytułowana „Rogate diabły i inni” będzie hołdem złożonym wielkopolskim oddziałom wojskowym biorącym udział w wojnie polsko-bolszewickiej, głównie XIV Dywizji Piechoty Wielkopolskiej dowodzonej przez gen. Daniela Konarzewskiego, ze sztabu której w dniach 15 i 16 sierpnia 1920 roku Marszałek Piłsudski dowodził Bitwą Warszawską.

Na końcu czerwca będziemy wraz ze Stowarzyszeniem Musica Nostra organizować VIII Ogólnopolski Konkurs Chóralny Muzyki Dawnej im. G. G. Gorczyckiego „Ars Longa”, Szczegóły podamy w terminie późniejszym.