Msza i Litania do św. Jana Pawła II

Litania

26 kwietnia 2015 r. o g. 15:00 w kościele pw. św. Jana Pawła II w Luboniu zostanie prawykonane dzieło Wojciecha Zięby „Msza i Litania do św. Jana Pawła II”, napisane na okoliczność 1. rocznicy kanonizacji naszego papieża.

Pomysłodawcą  i organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie „Gloria in Musica”. Naszymi partnerami są Stowarzyszenie Musica Nostra, Parafia pw. św. Jana Pawła II               w Luboniu i Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Luboniu.

Wsparcia finansowego udzieliło nam Miasto Luboń, z Patronat Honorowy nad wydarzeniem jest udziałem Burmistrza Miasta Luboń Małgorzaty Machalskiej.