Duży sukces koncertu „Cegielskiemu, Bojanowskiemu, Jackowskiemu – in memoriam”

    Zorganizowane przez Stowarzyszenie „Gloria in Musica” widowisko historyczno-muzyczne
w ramach obchodów Dni Kultury Solidarności zatytułowane „Cegielskiemu, Bojanowskiemu, Jackowskiemu – in memoriam”, przedstawione w Sali Lubrańskiego UAM w Poznaniu
9 grudnia 2015 roku spotkało się z gorącym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności.

Tutti_MG_8575-1

Podczas koncertu, Prezes Stowarzyszenia „Gloria in Musica” Marek Różański, uhonorowany został przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Mariana Króla Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej.

M.R._MG_8685-2