STRONA GŁÓWNA

Witamy na stronach Stowarzyszenia „Gloria in Musica”.

Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją non profit mającą na celu pomoc w tworzeniu
i funkcjonowaniu amatorskich zespołów artystycznych, promowanie kultury i sztuki, wspieranie działań związanych z edukacją kulturalną. Tworzą je animatorzy kultury, zawodowi muzycy oraz osoby mające bogate doświadczenie w pracy społecznej na rzecz propagowania kultury.

Postawione sobie cele chcemy realizować między innymi poprzez organizowanie seminariów, konkursów i warsztatów, oraz międzynarodowej wymian młodzieży, ale przede wszystkim przez działalność koncertową naszych podopiecznych, z których pierwszym zespołem był młodzieżowy żeński Chór „ProVobis”.

W tym celu podjęliśmy współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i środkami masowego przekazu. Otwarci jesteśmy na organizowanie i prowadzenie wszelkich form działalności krzewiącej kulturę muzyczną, kształcenie artystyczne zarówno młodzieży, jak i seniorów.

Od kilku lat Stowarzyszenie jest twórcą historycznych widowisk muzyczno-teatralnych poświęconych znaczącym wydarzeniom w dziejach regionu i kraju oraz wybitnym postaciom historycznym mającym znaczenie dla dobra Polski.