ZARZĄD

Prezes Zarządu Marek Różański
marek.rozanski@gloriainmusica.pl
tel. 882 17 80 70
Wiceprezes Zarządu Katarzyna Różańska
tel. 737 586 003
 Komisja Rewizyjna Magdalena Noak
Waldemar Antczak